august 2017


Uskutočnil sa seminár- Význam ľavicovej politiky na súčasnom Slovensku: Vystúpenia prednášajúcich nájdete v článku (VIDEÁ VO VNÚTRI)

Seminár na tému Význam, miesto a úloha ľavicových strán a ľavicovej politiky na Slovensku v súčasnej etape ekonomického a politického vývoja Slovenska sa uskutočnil 3.júna v Bratislave. Seminára sa zúčastnil aktív z členov Ústredného výboru…