Konalo sa 27. stretnutie na moravsko-slovenskom pomedzí pod heslom: Naše národy hranice nerozdelia!

Pod týmto heslom sa v sobotu v amfiteátri v Holíči stretlo niekoľko stoviek Čechov a Slovákov, predovšetkým z prostredia komunistických strán a organizácií. Stretnutie sa teda nieslo v duchu troch hlavných pilierov: československej vzájomnosti, antifašizmu a boja za sociálnu spravodlivosť. V rámci potrebného zlepšenia vzťahov v komunistickom hnutí sa stretnutia zúčastnila poprvýkrát oficiálne aj VZDOR-strana práce, aj keď pred rokmi tu naši členovia chodili ešte ako členovia SZM. Ešte pred oficiálnym začiatkom podujatia sa členovia VZDOR-strany práce vybrali do centra mesta medzi ľudí, ktorým rozdávali komunistické materiály a s ktorými prehodili zopár slov. Reakcie boli v drvivej väčšine pozitívnejšie, mnohí keď počuli slovo „komunistické“, si s o to väčšou radosťou brali naše noviny, ale boli aj takí, ktorí si noviny odmietli vziať. Napokon naši delegáti položili veniec k pamätníku obetiam vojny na námestí a fotografiu sme si spravili aj pri soche antifašistu Mirka Nešpora.

Program začal príhovormi politických predstaviteľov. Ako prvý sa prihovoril primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, potom predseda KSS Jozef Hrdlička, ktorý zdôraznil, že niet v Európe takých bratských národov ako Český a Slovenský, pripomenul že budúci rok bude 100 rokov od založenia spoločného štátu a že Česi a Slováci za tú dobu ukázali, že sú modernými a vyspelými národmi, ktoré dokážu spravovať svoju krajinu. Nezabúdajme, že už v čase 1. republiky sa v našom priestore objavovali rôzne autokratické vojenské režimy, zatiaľ čo Československo bolo až do vypuknutia vojny buržoáznodemokratickou krajinou. Jozef Hrdlička však vyzdvihol predovšetkým československý socialistický model, ktorý bol podľa jeho slov najlepší, najslobodnejší a nemá vo svete obdobu. Ďalej vystúpil predseda KSČM Vojtěch Filip, ktorý sa venoval predovšetkým celosvetovej politickej situácii. Predovšetkým o náraste fašizácie a napätí medzi mocnosťami hovorili viac-menej všetci.

Slovo dostal aj predseda VZDORu-strany práce Stanislav Pirošík, ktorý sa tiež venoval rastúcim fašizujúcim náladám, ako priamemu a očakávanému dôsledku kapitalizmu. „Na vrchole kapitalizmu totiž nie sú spokojní dôchodcovia kávičkujúci na námestiach, ale zbrojenie, milióny zbedačených, ktorí hľadajú lepší život a radikalizácia spoločnosti“. Zdôraznil, že úlohou nás komunistov je odstrániť príčiny a nie dôsledky tohto stavu. Týmito príčinami sú podľa neho vykorisťovanie človeka človekom, národa národom.

Ďalej dostali slovo zástupcovia mládežníckych organizácii, predseda Frontu ľavicovej mládeže Artur Bekmatov a Filip Zachariaš ako i ďalší. Po zaznení tónov Internacionály sa začal kultúrny program, ktorým prítomných sprevádzala Marta Semelová.

Pre nás to bola príležitosť sa po dlhej dobe stretnúť so starými priateľmi, ale i prehodiť zopár slov a dohodnúť sa na ďalšom postupe s organizáciami združenými v Socialistickom fronte. Sme radi, že sme sa stretli aj s priateľmi z maďarskej komunistickej organizácie MIKSz, s ktorými sme sa nevideli roky. Tento priestor sme i naplno využili.
Tohtoročné stretnutie na pohraničí považujeme za úspešné a pokračujeme v práci.

Be the first to comment on "Konalo sa 27. stretnutie na moravsko-slovenskom pomedzí pod heslom: Naše národy hranice nerozdelia!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*