Socialistický front spoluorganizoval antifašistické akcie na Strečne a vo Varíne: Rečníci varovali aj pred primitívnym antikomunizmom Kalmusa, Lorenza a spol. a zasahovaniu Kisku do vyšetrovania

Aj toho roku sa VZDOR-strana práce zúčastnila a aktívne podieľala na príprave tradičného podujatia, kde sa už roky schádzajú antifašisti z oboch strán rieky Moravy. Účasť bola pomerne hojná, vo Varíne ju môžeme odhadovať na 150 ľudí. Prítomní boli členovia Klubu českého pohraničia, Komunistickej strany Slovenska, VZDOR-strany práce, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Frontu ľavicovej mládeže a ďalších. Vo Varíne sme sa stretli pri soche príslušníka ZNB. K tejto soche delegáti jednotlivých organizácii položili vence a kvety. Práve ZNB sa v okolí Varína podieľala na boji proti banderovským bandám.

Zaznelo tu niekoľko príhovorov, či už o histórii bojov proti banderovcom, alebo z úst predsedu Frontu ľavicovej mládeže Artura Bekamtova aj o súčasnom fašizme a banderizme, ktorý je po pro-západnom puči na Ukrajine opäť na nohách a o košických vandaloch, ktorí z pamätníka Osloboditeľov odtrhávajú pravidelne kosáky a kladivá. „Lorenz a Kalmus toto pravidlo dlhodobo odmietajú rešpektovať, roky zneucťujú pamätníky antifašistov, na sociálnej sieti dokonca otvorene popierajú zločiny banderovcov. To všetko za hlasnej podpory mainstreamových médií a druholigových politikov, ktorí sa pravidelne na ich vandalstvách politicky priživujú a týchto mentálnych chudákov z Košíc budú eufemisticky nazyvať „aktivistami“. To, čo si myslí verejnosť by už konečne mal niekto povedať nahlas: vandalizmus je porušením zákona, nie aktivizmom a statuofília je sexuálna úchylka a nie forma umenia,“ povedal Bekmatov.

Predseda Vzdoru-strany práce Stanislav Pirošík sa vo svojom príhovore venoval vandalom a tzv. „umelcom“. Príhovor zožal medzi prítomnými úspech, stretol. Predsedu Pirošíka po príhovore obklopili ľudia z publika a želali jemu aj našej strane veľa úspechov. Pripomínanie si zverstiev, ktoré spáchali ukrajinskí banderovci je viac ako aktuálne, nakoľko dnešný ukrajinský režim rehabilitoval banderovcov a dokonca im prisúdil status hrdinov za nezávislosť Ukrajiny a dal ich na roveň antifašistických veteránov, ktorí porazili nacizmus. Takáto revízia dejín je šokujúca. Ukrajinský režim robí všetko preto, aby potlačil svoju antifašistickú minulosť a vyzdvihol banderovcov a spravil z nich najväčších hrdinov ukrajinských dejín.  

Pripomeňme si, že banderovci počas vojny vyvraždili vyše 100 000 Poliakov a napr. v Ľvove rozpútali pogrom, počas ich vyčíňania zahynulo vyše 8 000 ľudí- Rusov, ukrajinských komunistov, Židov a ďalších ich odporcov. Mnohí banderovci, či ukrajinskí fašisti a nacionalisti ochotne kolaborovali s nacistami a spoločne s nimi systematicky vyvražďovali Židov, Rusov a iné národnosti, komunistov a všetkých antifašistov. V Babom Jare postrieľali vyše 31 000 ľudí, ukrajinskí nacionalisti do konca vojny pozabíjali desaťtisíce Židov a medzi rokmi 1944 až 1946 povraždili vyše 30 000 vojakov Červenej armády, sovietskych bezpečnostných zložiek, antifašistických partizánov, komunistov a predstaviteľov sovietskej moci, či napr. aj Volyňských Čechov, Poliakov a ďalších…

Nezabudnime na to, že ukrajinskí nacionalisti tiež vytvorili jednotky SS Galizien a Halič, ktoré sa vyznačovali obrovskou brutalitou a ktoré sa podieľali aj na potláčaní nášho SNP, či partizánskeho hnutia v Juhoslávii, ktoré viedol fenomenálny Tito. Banderovci na našom území majú na svedomí smrť niekoľko desiatok ľudí. Nezabúdajme tiež na fakt, že z radov ukrajinských nacionalistov nacisti verbovali tých najsadistickejších a najfanatickejších bacharov v koncentračných táboroch.

KČP udeľovali čestné uznania a bolo naozaj príjemným prekvapením, že medaila za obetavú prácu pre vlasť III. stupňa bola udelená aj predsedovi Vzdor-strany práce Stanislavovi Pirošíkovi.

Stretli sme sa aj na vŕšku Zvonica nad Strečnom, kde sa nachádza pamätník francúzskych partizánov, ktorí bojovali v SNP v okolí Strečna. Aj tu sme si uctili hrdinstvo antifašistov a zaznelo tu niekoľko príhovorov. S hlavným príhovorom vystúpila Viera Klimentová, ktorá povedala: V Strečnianskej tiesňave sa odohrali najťažšie boje počas Slovenského národného povstania a jednotka francúzskych partizánov zhrala dôležitú úlohu. Nasadzovali ju na najťažšie úseky povstaleckého frontu preto,že sa vyznačovala vysokou organizovanosťou a jej príslušníci patrili k najodvážnejším bojovníkom. Do boja išli v presvedčení, že i ďaleko od vlasti bojujú za slobodu a nezávislosť svojej krajiny. Je známe, že aj napriek značným stratám odchádzali zo strečnianskeho bojiska na odpočinok zoradení v trojstupe a s melódiou Marseillaisy na perách. Francúzski partizáni sú a zostanú pre nás príkladom, ako sa máme zachovať v ťažkých časoch, ktoré nás čakajú.V slovenských horách bojovali bok po boku ľudia rôznych národností. Dorozumievacou rečou im bola odvaha, odhodlanosť a túžba po živote v pokoji a mieri. Bojovali a zomierali v nádeji, že bojujú za krajší život svojich detí. Ukázali nám cestu, ktorá vedie k víťazstvu – jednota, súdržnosť a spoločný cieľ. Zanechali nám odkaz, ktorý je našou morálnou povinnosťou splniť !
– Ich odkaz stále znie:
„Vážte a bráňte si slobodu“ !
Oni ju bránili a nám vlastnou krvou vybojovali. A my sme ju nedokázali udržať. Dnes sme vďaka bábkovej vláde v pozícii vazalov Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
– Ich odkaz stále znie :
„Nedopustite novú vojnu !“
Oni bojovali a padli v boji proti hitlerovskému Nemecku a beštiálnemu fašizmu. Vojnu s nimi vyhrali a vlastnou krvou vykúpili mier.“

 

Be the first to comment on "Socialistický front spoluorganizoval antifašistické akcie na Strečne a vo Varíne: Rečníci varovali aj pred primitívnym antikomunizmom Kalmusa, Lorenza a spol. a zasahovaniu Kisku do vyšetrovania"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*