Dohoda o akčnej jednote Socialistického frontu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komunistická strana Slovenska , Vzdor – strana práce, Front ľavicovej mládeže, v zastúpení štatutárnych zástupcov – predsedov zúčastnených politických strán a hnutí uzatvárajú Dohodu o akčnej jednote.Dohoda nadobúda platnosť po schválení ústrednými orgánmi pristupujúcich subjektov. Obsah dohody vyplýva zo stavu slovenskej spoločnosti a tendencií, ktoré sa prejavujú na politickej scéne.

 

Stav slovenskej spoločnosti

Slovenská republika sa 28 rokov po novembrovom prevrate  nachádza v ekonomickom, morálnom a spoločenskom úpadku. Tento žalostný stav je výsledkom vyčíňania všetkých doterajších vlád a parlamentov, ktoré sa striedali pri preberaní moci v našej krajine.

Predstavitelia týchto protiľudových síl sa správali k majetku občanov ako dravá zver ku koristi.  Vytvorili mechanizmy, ktoré umožnili vyrabovanie spoločného majetku ľudu prostredníctvom privatizácie a postupne zlikvidovala domáci priemysel a poľnohospodárstvo, čím v podstate zdevastovali potravinovú sebestačnosť.

Zahraničný kapitál si  vybudoval na Slovensku  trh na otrokov,  kde cena práce je päťkrát lacnejšia ako v krajinách, kde kapitál sídli. V dôsledku toho tu máme pracujúcich chudobných.

Zlikvidovali národnú a ľudovú kultúru. Spustošili takmer do tla výsledok 40 ročnej driny v oblasti vedy a výskumu,  školstva, v oblasti duchovného bohatstva a tvorby. Slovenské školstvo, ktoré malo do konca osemdesiatych rokov minulého storočia  svetové parametre je dnes pod výrazným politickým tlakom celoštátnych, ale i miestnych politikov. Jeho úroveň doslova každým rokom klesá.

Trestuhodne zapríčinili zastavenie prirodzeného rastu populácie. Drasticky ho obrátili nielen prostredníctvom vyššej úmrtnosti a starnutím obyvateľstva, ale aj tým, že naša najproduktívnejšia časť obyvateľstva „emigrovala“. Zastavenie rastu populácie spôsobilo to, že v priebehu posledných 28 rokov sa strata v tejto oblasti odhaduje na 1 200 000 NENARODENÝCH OBČANOV!!! To je legalizovaná genocída na území maličkého štátu! Spôsobili to, že tí, čo postavili a vyprodukovali bohatstvo po vojne dnes živoria na tragicky nízkom dôchodku.

Vytvorili taký vysoký zahraničný dlh, že keď  bežný občan Slovenska splodí dieťa, automaticky mu vkladá do rúk danajský dar v hodnote dlhu 9000 € ( bývalých cca 300.000 Sk).

Úpadok neobišiel oblasť zdravotníctva, ktoré ovládli finančné skupiny snažiace sa doslova zodrať pacientov z kože. Ich cieľom nie je liečiť pacientov, ale zarábať na ich zdraví.  Zdravie jednotlivca prestalo byť humánnou záležitosťou, ale stalo sa  tovarom.

V zahraničnej politike sa Slovensko napriek proklamovaných populistickým  rečiam strany SMER-SD ako aj SNS dalo jednoznačne do služieb NATO a Európskej únie. Dokumentujú to fakty, že na Slovensku už prakticky sú základne cudzích vojsk a pripravujú sa ďalšie. Terajšia vláda sa nevymyká z priemeru a  vyslala našich vojakov do Lotyšska blízko k ruským hraniciam v zaujme cudzích mocnosti a v rámci príprav do nie nepravdepodobnej militantnej konfrontácie s Ruskou federáciou.

Za tejto zložitej politickej, ekonomickej a sociálnej situácie, v ktorej sa nachádza naša krajina, dole podpísané strany, hnutie a občianske združenia  pristupujú k akčnej jednote v nasledujúcich oblasti:

Spolupráca a súčinnosť pre ľudí  a vlasť

Akčná jednota dolu podpísaných strán, hnutí a občianskych združení bude v praxi aplikovaná tak, že všetky  aktivity jednotlivých subjektov v ich boji za práva pracujúcich,  spravodlivosť, základné ľudské práva budú koordinovane a spoločne realizované.       Spoločné budú aj protesty proti  členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii a jej aktivitám na území Slovenskej republiky i vrátane aktivít smerujúcich k zabráneniu založenia základní cudzích vojsk na území SR. Rovnako sa v duchu kolektívnosti budú konať všetky akcie smerujúce k pripomínaniu obdobia úspechov socializmu a zločinnosti kapitalistického systému.

 

Spolupráca a súčinnosť v komunálnych, krajských a parlamentných voľbách

Podpísané subjekty sú si vedomé toho, že v kapitalistickej spoločnosti a totalite trhu, schovaného pod názvom takzvanej parlamentnej demokracie, sú strany proklamujúce socializmus disentom terajšej doby. Uvedomujú si skutočnosť, že sociálna demokracia zlyhala a ľud našej krajiny sa mohol presvedčiť, že istoty ktoré sľubovali sa nedajú splniť v kapitalistickej spoločnosti. Že kapitalizmus nemôže mať žiadnu „ľudskú tvár“.

Preto je nevyhnutná spolupráca antikapitalistickej  ľavice na Slovensku v záujme ľudí. Podpísané strany, hnutia a občianske združenia si uvedomujú, že po dlhoročnom dehonestovaní ľavicových hodnôt sociálnymi demokratmi, sľubujúcimi vzdušné zámky môže mať ich konanie pre skutočne ľavicové hnutia na Slovensku fatálne následky.

Kapitál sa v najhoršom prípade uchýli k totálnej likvidácii ľavicových hnutí na Slovensku i vrátane odborových organizácii.

Preto podpísané subjekty potvrdzujú neochvejné presvedčenie o nevyhnutnosti koordinácie svojich krokov vo všetkých voľbách, ktoré sa budú konať na Slovensku.

Na tento účel založia pracovnú komisiu, ktorá bude koordinovať prípravy do komunálnych, krajských a parlamentných volieb.

Na účel predkladania kandidátnych listín sa budú uchádzať o priazeň a podporu voliča na spoločnej kandidátke. Spôsob výberu kandidátov jednotlivých strán  bude technicky riešene v osobitnom dokumente.

Spolu dokážeme viac

Tento dokument je otvoreným dokumentom pre ďalšie strany, hnutia a občianske združenia, ktoré sa k nemu prihlásia. V jednote je sila. Je v nej skrytá naša túžba mocnou vôľou klopať na bránu sociálne čo najspravodlivejšej spoločnosti. V akčnej solidarite je skutočná a neopakovateľná nádej pre lepšiu budúcnosť, ktorú spečatí iba nažívanie v mieri. V akčnej jednote je skrytý potenciál občianskeho odporu a vzdoru voči krutosti zločinného kapitalizmu.

Ak každá jedna z našich strán a hnutí verila a verí v úspech svojich krokov, tak nastal čas ukázať  vládnucej menšine oligarchov význam našej akčnej jednoty. Je čas ukázať vykorisťovaným, utláčaným a zotročeným našu cestu k lepšej sociálnej budúcnosti mieru a pokroku.

Práca pre každého kto chce pracovať.

Mier a istoty pre všetkých.

 

Komunistická strana Slovenska

Vzdor-strana práce

Front ľavicovej mládeže